NormaTest is een OTC beschikbare vaginale pH test voor vrouwen die waarnemen dat hun vaginale afscheiding abnormaal is en geeft een eerste aanwijzing over de oorzaak daarvan.

Er is sprake van een abnormale afscheiding als deze in vergelijking met de normale afscheiding in hoeveelheid sterk is toegenomen, een ongewone kleur heeft of “vies” ruikt. Een positieve uitslag van de test kan een aanwijzing zijn voor Bacteriële Vaginose en een negatieve uitslag, in combinatie met abnormale afscheiding kan duiden op een vaginale schimmelinfectie. In het algemeen veroorzaakt een schimmelinfectie namelijk geen verandering in de normale zuurgraad.

Sommige vaginale afscheidingsklachten, waarbij de zuurgraad ook abnormaal is, kunnen worden veroorzaakt door een combinatie van infecties. De test kan ook uitgevoerd worden in geval van jeuk of irritatie, ook als de afscheiding verder normaal lijkt.

Voordelen van de NormaTest ten opzichte van andere pH testen

De NormaTest is een uitermate gebruiksvriendelijke en betrouwbare methode om de vaginale pH waarden vast te stellen. De normale vaginale pH waarden tijdens de vruchtbare jaren ligt tussen de pH 3,8 en 4,5. Bij de meeste testen geeft een bepaalde verkleuring na het uitvoeren van de test aan wat de pH waarde is. De juiste kleur dient dan uit een kleurenschaal op de verpakking te worden geselecteerd en vergeleken te worden met de kleur op de test om de pH waarde vast te kunnen stellen.

Hierbij kan het visueel niet goed inschatten van de kleur het resultaat van de uitslag beïnvloeden.

Bij de NormaTest kan dit niet. Een geheel of gedeeltelijke verkleuring van de tip van de test in groen of blauw geeft aan dat de uitslag positief is en de waarde van de pH boven de 4,5 ligt.

NormaTest en zwangerschap

Vaginale infecties kunnen gevaar opleveren tijdens de zwangerschap voor zowel de moeder en haar foetus. Het beste om dit te voorkomen is om de zuurgraad en mogelijk aanwezige infectie vast te stellen voordat men zwanger wilt worden.

Ook tijdens de zwangerschap is het zinvol regelmatig de zuurgraad te bepalen. Als bij de zwangere de tip van de test verkleurd in groen of blauw dan kan er sprake zijn vruchtwaterverlies.

NormaTest is een product van Common-Sense Ltd. te Israel.

Normatest
Z-Index nummer: NVT
Apotheek Inkoopprijs ex. BTW: NVT
Consumentenprijs incl. BTW: € 9,95
  Bijsluiter
   Patiënten Website Indien u als arts meer informatie, artsenbezoek of monsters wenst, stuurt u ons dan bij voorkeur een e-mail aan info@memidis.nl of bel: 024-6455411